Algklasside ees oleva jalutusruumi kollakad seinad värviti näiteks samblaroheliseks. Ühele suuremale seinale tuleb šabloonide abil maalitud linnuparv ja teisele joonistatakse suur õun, mille sees terve maakera.

Klassiruumide seinte värv lasti valida neis klassis õppivatel lastel endil, enne kui nad vaheajale läksid. Ent sinnagi tuleb juurde detaile, kas neidsamu šabloonilinde või näiteks ühte klassi kirjatähtedes tähestik.

On läinud heategevuseks

Seltskond, kes selle kiirremondi talgute korras ette võttis, on koondunud ühendusse Kehtna Valla Noortekogu.

“Enamik meie liikmeist on siin ise õppinud või veel õpib,” põhjendas talguid noortekogu juhatuse liige Karl Kaljumäe. “Mõtlesime, et neid ruume võiks värskendada. Vallal on ka olnud plaan kool renoveerida, aga vahepealsed raskemad ajad on tegelikku remonti edasi lükanud.”

Algklassiruumid valiti sellepärast, et kõigeks poleks võimalusi olnud, ja just esimestel kooliaastatel on Karl Kaljumäe sõnul rõõmsam ja korras klassiruum lastele eriti tähtis. Kaasa rääkis see, et algklassiosa on koolimajas eraldi koridori peal — ilusama näo saab üks tervikosa.

Noortekogu juhatuse liige Anabell Kinkar viitas, et seda ettevõtmist oli ka ühendusele endale tarvis.

“Sügisel olime oma tegevusega sealmaal, et tundus — tegutseme küll, aga midagi sellist, millest ka jälg järele jääks, pole olnud. Mõtlesime siis võtta ühe suurema asja ette, et vaadata, kas saame hakkama,” rääkis Kinkar.

Ta lisas, et seni põhiliselt kohtumisi, sportlikke päevi jms korraldanud kogu on viimasel ajal hakanud kalduma heategevusele. “Näiteks detsembris korraldasime valla suurperede lastele väljasõidu Tallinna, kus käisime kinos, pitsat söömas ja jõululaadal,” ütles Kinkar.

Talgulistel palju toetajaid

Noortekogu ettevõtmist põhikoolis toetasid Avatud Eesti Fondi noortefond ja Kehtna vallavalitsus, peale selle abi, mis tuli internetis ja vallalehes levitatud üleskutse peale.

Kehtna majandus- ja tehnoloogiakool aitas tööriistadega, mitu Kehtna inimest tõi talgulistele süüa, suur abi oli rahaannetustest ja rõõmustas see, et leidus inimesi, kes pakkusid end appi tööd tegema.

Töödejuhatajat polnud noortel vaja mujalt otsida, kuna üks noortekogu liikmeid, Kristina Stahnevitš, töötab maalrina ja hoidis nüüd ka koolimajas talgulistel silma peal.

“Me töötame eri valdkondades, aga ühendab see, et elame Kehtna vallas. Peale selle oleme noortekojas tegutsedes saanud omavahel headeks sõpradeks,” ütles Anabell Kinkar, kes ise töötab Kehtna põhikoolis huvijuhina. Karl Kaljumäe on näiteks hoopis mehaanik.

Remondi lõpetamine jääb vaheajanädalasse, kuid siis on vähem tööjõudu, sest osa inimesi on oma põhitööl.

Noorte ettevõtmisega on haakunud ka lapsevanemaid ja koolitöötajaid, kes on lubanud, et ilusad ruumid saavad ka ilusad aknakatted.

“Kooliperele on see muidugi rõõm, et oma endised õpilased sellise asja ette võtsid,” ütles kooli direktor Toivo Niinemets. Meeleolu poolest meenutavad nüüdsed talgud direktori sõnul lastevanemate puulõhkumistalguid vana koolimaja ajast.