Mati Martinson tõdes, et hoiualad otseselt linnujahti ei keela. "Küll aga on linnujaht keelatud naabrusesse jääval Laidevahe looduskaitsealal," märkis ta samas. "Laidevahe lahe suudme mõlemale poolele jääb Siiksaare-Oessaare hoiuala. Tõlluste säär ulatub ilusasti merre ja on Laidevahe poolt tulevate lindude laskmiseks tõesti soodne koht."

Seega lasid jahimehed ilmselt Laidevahe looduskaitsealalt tulnud linde, kuid midagi püssimeeste karistamiseks ette võtta ei saa. "Linnujahiga on seal juriidiliselt kõik okei, kuigi linnumeestele selline asi eriti ei meeldi," selgitas Martinson. "Kuid see pilt, mis seal Tõlluste säärel peale linnujahi pidamist avanes, ei olnud okei. Jahisaagist parem ei räägiks. Paraku on meie jahikultuur selline."