Väga tähtis on ka õige rennide paigaldus. Katusekatte serva üle räästa mõtteliselt pikendades peaks renni serv jääma sellest joonest allapoole. See tagab hooga libiseva lume ülelendamise rennidest. Kui renni serv on sellest joonest kõrgemal, takerdab lumi renni ja toob need suure tõenäosusega alla.

Lumetõkkeid on kasutusel torudega (nii kivi- kui plekk-katusele) ja nn valtsitud lumetõkkeid profiilsetele teraskatustele. Esimese variandi kasuks tuleks otsustada tugevama kinnituse pärast (lumetõkke kinnitused kruvitakse roovlaudadesse) ja väiksema sodi kogumise tõttu. Torulumetõke laseb männiokkad, -oksad ja puulehed kenasti läbi. Miinuseks on selle variandi korral hind, mis jääb vahemikku 13−16 eurot/jm.

Teraskatuse korral saab kasutada ka profiili laineharjadele kruvitavat kolmnurkset lumetõkkeplekki, mille hind ca 5 eurot/jm. Miinuseks on see, et ta kogub palju prahti ja lamedama katuse korral võib lumetõkkele suruv suur mass lumetõkke kas katusest välja rebida või katuse lihtsalt mõlki vajutada.

Lumetõkete temaatika on lahendamata eterniitkatuste puhul, kuna see materjal ei luba oma rabeduse tõttu kasutada ühtegi üldlevinud lahendust. Kõigile muudele kaldkatusel kasutatavatele katusekatetele on Eestis lumetõkkeid müüvatel firmadel lahendus pakkuda.