Lääne-Viru maakonna hõbedase vapimärgi pälvib panuse eest maakonna majanduse arengusse Jan Östen Owren. Jan Östen Owren on AS Kunda Nordic Tsemendi kauaaegne tegevdirektor, kes on rahvuselt soomlane ning elab tänasel päeval Soome Vabariigis. Ta töötas ettevõttes aastatel 1992-2004. Tema juhtimisel viidi tehases läbi ulatuslik investeerimisprogramm, mille tulemusena rekonstrueeriti ja automatiseeriti suur osa tehase põhiseadmetest ning ehitati Kunda sadam, mis tänaseks on arenenud oluliseks regionaalseks mereväravaks. Suurt tähelepanu pöörati keskkonnaküsimustele, mis aitasid tsemenditootmise muuta keskkonnanõuetele ja normidele vastavaks ning Kunda linna oluliselt puhtamaks ja inimväärsemaks.

Teenetemärk Lääne-Viru maakonna kuldne vapimärk antakse Eesti Vabariigi kodanikule, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega on kaasa aidanud Lääne-Viru maakonna arengule, samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust maakonnale. Teenetemärgi saaja ei pea olema Lääne-Viru maakonna elanik.

Lääne-Viru maakonna kuldse vapimärgi pälvib panuse eest maakonna tervishoiuvaldkonna arengusse Katrin Tuttelberg. Katrin Tuttelberg töötab Rakvere haiglas 1983. aastast ning 1993. aastast kuni käesoleva ajani haigla labori juhatajana. Koos oma tööka kollektiiviga on dr Tuttelberg viinud haigla labori sellisele tasemele, et alates 1999. aastast omab Rakvere haigla labor akrediteeringut esimese meditsiinilaborina Eestis. Labor töötab kaasaegsete lahenduste ja vahenditega ning osutab oma teenuseid enamikule maakonna pere- ja eriarstidest ning ka väljapoole maakonda. Katrin Tuttelberg on laboriarstide residentuuri eksamikomisjoni liige Tartu Ülikooli juures ja üks Rakvere Haigla laboriteatmiku koostajatest.

Lääne-Viru maakonna kuldse vapimärgi pälvib panuse eest maakonna kultuurivaldkonna arengusse Valdur Liiv. Valdur Liiv on maakonna ja Lääne-Viru maavalitsuse kauaaegne kultuurijuht. Valdur Liiv oli üks Eesti kooliteatrite festivalitraditsiooni algatajatest ning festivalid on toimunud 1982. aastast tänaseni. Ta on Virumaa Noorteorkestri asutaja ja Jaan Paku nimelise festivali ellukutsuja. Valdur Liiv algatas 1996. aastal Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupi poolt maakondlike aastapreemiate välja andmise, mis jätkub tänaseni. Valdur Liiv on andnud olulise panuse klassikalise muusika juurutamisel noorte seas ning maakonna rahvusvaheliste kultuurisidemete loomisel.

Lääne-Viru maakonna kuldse vapimärgi pälvib panuse eest maakonna avaliku sektori ja majanduse arengusse Lembit Kaljuvee. Lembit Kaljuvee on poliitik ja ärimees. Ta oli taasiseseisvunud Eesti esimene Lääne-Viru maavanem. AS Kunda Nordic Tsement juhatuse liikmena andis ta märkimisväärse panuse Kunda sadama kiireks ehitamiseks. Lembit Kaljuvee on olnud ametis Hoiupanga põhja regiooni direktorina ning AS Eesti Põlevkivi juhatuse liikme ja esimehena, olles osaline selle Eesti suurima ettevõtte muutmisel kahjumlikust firmast kasumlikuks ja innovatiivseks ettevõtteks. Lembit Kaljuvee on Riigikogu liige alates 2007. aastast. Lembit Kaljuvee on oluliselt mõjutanud kogu Virumaa elu olles vastutavatel ametikohtadel nii riigistruktuurides kui ka suurtes ettevõtetes.

Lääne-Viru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim tunnustus aastast 2005. Ettepaneku teenetemärgi andmise kohta esitab maavanemale maavanema moodustatud komisjon. Vapimärgid antakse üle Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud Lääne-Viru maavanema Einar Vallbaumi pidulikul vastuvõtul täna, 23. veebruaril, Rakvere teatris.