Enne täisliikmeks saamist, saime kasutada vaid valitud informatsiooni tunniajase viivitusega. Täisliikmena on Eestil võimalus ligi pääseda suuremale infohulgale ja andmed edastatakse meile operatiivselt iga 15 minuti tagant, mis annab võimaluse keerulistes ilmasituatsioonides teha täpsemaid prognoose lähitundideks. “Satelliitidelt saadava täpsema infoga saavad sünoptikud oluliselt paremini hinnata ilmaolude hetkeseisu kui ainult maapealsetele vaatlustele tuginedes,” selgitas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus. Lisateave on väga oluline eriti lennundusele, võimaldades ohtlikest nähtustest ette hoiatada.

Ligipääs EUMETSATi andmetele annab erinevaid võimalusi. Näiteks saab satelliitidelt täpset infot pilvetippude kõrguse ja äikesepilvede asukoha kohta, saab jälgida ka suuremaid metsatulekahjusid ja mere saastatust. Tuuleenergiatootjad saavad tuuleandmeid kasutada tootmismahtude ja võrgukormuse hindamisel.

Täisliikmena saab Eesti kaasa rääkida rääkida kogu Euroopa elukeskkonda mõjutavate strateegiate ja poliitikate kujundamisel. Eestil on võimalus teha koostööd mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide ja agentuuridega, ettevõtted saavad osaleda EUMETSATi väljakuulutatud hangetes. Eesti kodanikele avaneb võimalus kandideerida EUMETSATi ametikohtadele, mis soodustab kõrg- ja kosmosetehnoloogia oskusteabe liikumist ja arengut. Protokolli rakendamisel tagatakse EUMETSATile ja temaga seotud ametnikele sarnased eesõigused ja puutumatus nagu teistelegi rahvusvahelistele organisatsioonidele ja välisriikide diplomaatilistele esindajatele.

EUMETSATil on praegu 26 liikmesriiki, lisaks Eestile on veel nelja riigiga sõlmitud koostöökokkulepped. Sarnaselt Eestile on konventsiooni ratifiseerimisprotsess pooleli ka Leedus.