Monika Rogenbaum töötab juba üheksandat aastat Taheva vallavanemana ja on aktiivselt tegev mitmetes mittetulundusühendustes. „Ma ei ole seostanud oma praegusi õpinguid Olustveres tulevase karjääri planeerimisega. Eesmärk oli ja on praegust tööd ning vabatahtlikku tööd mittetulundusühendustes teha paremini ja see on mul ka õnnestunud,” tunneb ta uhkust.

Vallavanem ja sekretäriamet?

„Mingil ajahetkel hakkasin aru saama, et hoolimata pidevast praktilisest tööst vajavad ka teoreetilised teadmised täiendamist. Töötan iga päev dokumentidega, samuti olen aastaid koostanud projektitoetuse taotlusi ja projektiga seotud aruandlust, mistõttu on ülioluline just kirjalik eneseväljendusoskus ja teadmised raamatupidamisest,” rääkis Rogenbaum. Tema sõnul oli tal õpinguteks baasteadmised olemas, kuid need vajasid täiendamist. Ennekõike otsis ta sisemist äratundmist oma teadmistele, nii jõudiski Taheva vallavanem otsuseni asuda uuesti koolipinki, sest pelgalt kursustel käimisest jääb tänapäeval vajaka.

Monika tunneb rõõmu, et ta on saanud õpitu koheselt ellu rakendada. Vallavanemana sai ta koolitööna loodud töörahuloluküsimustiku rakendada SA Taheva Sanatooriumis, samuti sõnastas Rogenbaum organisatsiooni missiooni, visiooni, põhiväärtused ja tunnuslause. Mitmetel ühingutel saab nüüd loodud või parandatud asjaajamiskord.

„Kuna oma töös olen teenindaja, siis teenindusega seonduvad teadmised on pannud teravamalt ennast ja paratamatult ka teisi jälgima ning toonud arusaamise, et enamasti ametnikud ei taju ennast teenindajana, kuigi nad seda on,” rääkis Rogenbaum, lisades, et teenindajaga samastatakse inimesi, kes ulatavad kliendile leti tagant kaupa, kuid tegelik spekter on palju laiem. „Teenindus ei tähenda kindlasti alandlikkust, küll aga tähendab korrektsust ja kliendi huvidest lähtumist, lisas ta.

Haridusest

Monika Rogenbaumi arvates tuleb hariduse vajadus sisemisest äratundmisest ja praktilisest vajadusest. Ta soovitab kõigil lihtsalt õppida ja võtta õpingutest enda jaoks maksimum ning keskenduda sellele, millest huvitud, ainult nii on võimalik saavutada parim tulemus. „Igapäevases elus näen kahjuks tihti neid, kes on ilmselgelt oma töödega hädas, aga siiski pole jõudnud kümnete aastate jooksul arusaamisele, et aja jooksul on enesetäiendamine hädavajalik ning mitukümmend aastat tagasi omandatud haridus ei saagi praeguses kiirelt muutuvas maailmas piisav olla,” ütles Taheva vallavanem Rogenbaum.

Tema sõnul eeldab iga eriala süvenemist, enesetäiendamist, kohanemisvõimet ja kriitika talumisvõimet. Sekretäriameti eeliseks peab ta võimalust igapäevaselt mõjutada oma organisatsioonis käekäiku, olla üheks sise- ja väliskultuuri kujundajaks. Kõik eelneva tagab täpsus, korrektsus, kiirus, suhtlemisoskused ja lojaalsus oma organisatsioonile, mis on eduvõtmeks.

Kutsemeistrivõistlustest

Taheva vallavanema Monika Rogenbaumi jaoks oli „Tippsekretäri” kutsevõistlus täiesti uus kogemus. „Võistluseks on vaja valmistuda põhjalikult, lihtsalt baasteadmistega ka läbi ei löö,” nentis Rogenbaum, lisades, et kutsevõistlus on hea eneseanalüüsi võimalus.
 
Rogenbaum leiab, et osalemine kutsemeistrivõistlusel on noortele võimalus end proovile panna ja teada, kuidas pingelises olukorras publiku silme all tegelikult käituda. Lisaks võivad võistlused olla paljudele hüppelauaks tulevikku ehk võimaluseks, et teda märgatakse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid