„Koormuste vähendamine oli streigi põhinõudmine ja heas usus, et haigekassa on selleks tingimused loonud, hakkasime koos haiglate liiduga välja töötama koormusnorme. Siis tuligi välja, et tegelikult on suur osa lubatust täitmata ja minutid on täielikult lisamata näiteks õe ja ämmaemanda vastuvõtule ja hooldusravi voodipäevale,“ rääkis Katrin Rehemaa Maalehele.

Arstide liit on koos tervishoiutöötajate kutseliidu ja õdede liiduga käinud sel teemal kaks korda sotsiaalministri ja haigekassa esindajatega kohtumas.

„Alguses öeldi meile, et kõik on täidetud, aga pikkade nõupidamiste ja lisaandmete esitamise ja analüüsimise järel tunnistati, et ikka ei ole kõik täidetud,“ sõnas Rehemaa. „Haigekassa kasutas omapärast metoodikat: kui seni oli sotsiaalministri määrusega arsti tööaeg ühes voodipäevas 25 minutit, siis nad esmalt lahutasid sellest 3 minutit, said 22, siis liitsid 3 minutit, said uuesti 25 ja väitsid, et 3 minutit on juurde pandud.“

Kohtumiste tulemusel lubati, et haigekassa nõukogu otsusega muudetakse sotsiaalministri määrust vastavalt kollektiivlepingule.

„See küsimus on reedel haigekassa nõukogus otsustamisel, enne ei võta me midagi ette,“ kinnitas arstide liidu esindaja.

Haigekassa omakorda kinnitab, et täidab kollektiivlepingut ning tervishoiuteenuste piirhindu on muudetud vastavalt kollektiivlepingu tingimustele 1. märtsist.

Haigekassa kinnitab, et täidab kollektiivlepingut ja on suurendanud hinnakujunduse metoodika järgi voodipäeva hinnas arsti tööaja komponenti keskmiselt 4 minuti ja õe tööaja komponenti 19 minuti võrra. Uute piirhindadega tervishoiuteenuste loetelu jõustus tänavu märtsis. Voodipäevade piirhindade muutmisega kaasnev lisakulu ravikindlustuseelarvele on tänavu 5,5 mln eurot.

Samuti on haigekassa kollektiivlepingus kokkulepitule vastavalt suurendanud alates märtsist eriarsti esmase vastuvõtu piirhinnas arsti ja õe tööaja komponenti 5 minuti võrra. Muudatus suurendas eriarstiabi kulusid 4,5 miljonit eurot.

Kogu kollektiivlepingu täitmise mõju haigekassa 2013. a. eelarvele on 28,4 miljonit eurot.