Enam ei pea ta kogu oma mahepiima tavapiimana tööstustesse saatma, vaid tarbijad saavad seda osta otse TÜ Eesti Mahe piimaautomaatidest. Nii on Mätiku talu teinud oma toodangu tuntuks paljudele pealinlastele.

Peremees rõhutab, et kui üle Eesti on paigaldatud 15 piimaautomaati, siis kuuest automaadist tuleb Mätiku talu piim. Väärt kraami saab Tallinna piirkonnas osta Keila, Kadaka, Kakumäe ja Järve Selverist, Laagri Maksimarketist ning Ülemiste Rimist.

“Mõtlesime vahepeal, et villime oma piima pudelitesse, aga jätsime asja katki, sest piimaautomaadid on rahva jaoks atraktiivsemad,” naerab Pikkmets.

Ta on oma perega Koonga vallas majandanud aastakümneid. Mahetootmisele läks ta üle kümmekond aastat tagasi. Sestpeale on peremees häälekalt nõudnud foorumitel mahepiimale väljundit, et seda ei segataks tavapiimaga kokku ja et talumees saaks selle väärt piima tootmise eest kõrgemat hinda.

Veendunud mahetootja

Mahepiima automaatide paigaldamise eest on Aivar Pikkmets võidelnud koos talupidajate keskliiduga. Just taluliidu eestvedamisel ja TÜ Eesti Mahe abiga hakkas asi lõpuks liikuma. Õla pani alla ka põllumajandusministeerium, et tervislikule mahepiimale oma turustuskanal leida.

Eelmisel aastal see õnnestuski ja Selveri kauplustes avati piimaautomaadid. Mahepiima kilo eest makstakse Mätiku talu peremehele 36 senti, lisaks käibemaks. Osa piima saadab Pikkmets Saaremaa piimatööstusesse, sealt saab ta 30−32 senti piimakilost.

“Selline toorpiima müük on tõsine tegevus, pangalaenuga tuli soetada automaadid, Maaelu Edendamise Sihtasutus andis meile tegatise, nüüd aastase tegevusega oleme kulud enam-vähem tagasi saanud,” selgitab Aivar Pikkmets.

Selveritesse paigaldatud automaadid kuuluvad TÜ-le Eesti Mahe, mille juhatuse liige on ka Pikkmets. Piimaautomaadid on ainulaadsed, valmistatud eritellimusel Itaalias ja piima realiseerimisaeg on 72 tundi.

Peremees harib ka ümberkaudseid põlde mitmesajal hektaril. Kasvatatakse nisu, rukist, kaera, rapsi. Enamik viljast läheb oma loomadele. Vabalaudas lüpstakse paralleel-lüpsiplatsil 50 lehma.

“Koonga vallas on kehvad põllumaad, tootlikkus madal, siia sobib vaid mahetootmine. Peame piirduma oma loodusliku ringlusega ja hoidma külvikorda paigas. Lehmad väärindavad rohu ja sõnnik toidab viljapõldu,” võtab Mätiku talu peremees oma tootmise kokku. Ta lisab, et mahetootmine muutub tulevikus üha perspektiivikamaks.

“Tervislikku toitu vajatakse aina rohkem, meie tegutseme loodusega kooskõlas, mingeid imporditud taimekaitsevahendeid me ei kasuta,” rõhutab Pikkmets.

Ta toob esile, et nii mitmedki naabrid on tulnud ise oma põlde neile rendile pakkuma ainuüksi seetõttu, et peremees majandab mahedalt.

“Mulle öeldakse: sa oled mahepõllumees, ei mürgita meie põldu, väetad sõnnikuga, sulle anname hea meelega oma põllu harida,” naerab peremees.

Elujõuline talupere

Selle pere juured on Oidremal, kus asus ka Aivar Pikkmetsa vanaisa talu. Oma talu rajasid Aivar ja Helga Pikkmets 1991. aastal kolme lehma ja 10 ha maaga. Aastatega on pere ümberkaudseid maid kokku ostnud ja nüüd on talu omandis 400 ha maid.

Talus on sirgunud kuus last. Pere jaoks on kõige tähtsam oma lastele hariduse andmine, alles siis tuleb tootmine. Nüüd ongi enamik lapsi juba koolitatud − kel magistrikraad taskus, kel rakenduskõrgharidus. Maaelu ja Oidrema külaga on lapsed ühel või teisel moel seotud. Talupere on õpetanud oma lapsi juba maast madalast maaelu armastama ja nii pole noored täiskasvanuna kuhugi suurlinna pagenud.

“Mul on kuus last ja 11 lapselast, kui kõik kokku tulevad, on taluõu rahvast täis,” teatab isa ja vanaisa uhkelt.

Piimameheks on üks talu perepoegadest, Siim, täiskohaga töötab talus ka perepoeg Kaarel. Teised lapsed Hardi, Mikk, Mirjam ja Karmen abistavad talutöödel jõudumööda.

Osa lastest on oma elamise soetanud kodutalu ümbrusesse. Ka Oidrema küla on Pikkmetsi täis – oma lastele lisaks lähisugulased ja nende lapsed.

2001. aastal poegade abiga ehitatud vabapidamislaudas majandab pere siiani, aga põldudele on soetatud uusim tehnika, sest Pikkmetsa sõnul muidu noori maal kinni ei hoia, kui korralikku tehnikat ei soeta.

Hea organisaatorina tuntud Mätiku talu peremees kuulub Pärnumaa taluliidu juhatusse, ta on ka MTÜ Eesti Mahe juhatuse liige ja Koonga valla volikogu liige.KANDIDAAT

AIVAR PIKKMETS

OÜ Mätiku Talu

- Koonga vald, Pärnumaa.

- Piimakarjakasvatus, 50 lehma, aastalüps 8800 kg lehma kohta. Mahepiim.

- Maad on omandis koos metsaga 450 ha.

- Haritakse umbes 350 ha oma ja rendimaid.

- Teraviljakasvatus ligi 100 ha-l, lisaks rohumaa.

- Maheviljelus: nisu, ’Sangaste’ rukis, kaer, oder, rüps, raps.

- Pereettevõte, neli palgatöötajat.Konkurss

“Aasta põllumees”

- Konkurss “Aasta põllumees” pöörab aasta-aastalt üha enam tähelepanu keskkonnasõbralikule majandamisele. Nii on konkursi kandidaadi ankeedis vaja eraldi märkida ka seda, milliseid keskkonnaalaseid uuendusi on teinud konkursil osaleja.

- Aastatega on konkursi nominentideks saanud mitmedki mahetootjad. Eelmisel aastal osalesid konkursil mahemesinikud Tõnis ja Aili Taal Lääne-Virumaalt Taali Mesilast. Varasematel aastatel on konkursi nominendiks olnud mahepiimatoodete valmistajad Juhan Särgava Saidafarmist Harjumaalt ja Arvo Veidenberg Pajumäe talust Viljandimaalt, samuti maakarja kasvataja Liia Sooäär Saaremaalt jmt.