"Kehtiv isikuandmete kaitse seadus ei luba arstil ega tervishoiuteenuse osutajal avaldada patsiendi tervist puudutavaid haiguslooandmeid, kuid ilma neid avaldamata ei ole võimalik süüdistusi ümber lükata ega oma seisukohti põhjendada," tõi Kork välja. "Leiame, et ainult ühe poole arvamuse avaldamine olukorras, kus teisel poolel keelab faktide avaldamist seadus, ei ole eetiline. Samas ei ole meil senist praktikat arvestades kahjuks põhjust ajakirjanike eetilisusele loota."

Kork lisas: "Me ei soovi arstlikke eksimusi ja suhtlemisvigu, mida vahel tõepoolest esineb, varjata ja maha vaikida. Seadusemuudatuse eesmärk on konfliktsituatsioonide objektiivse käsitlemise võimaldamine meedias."