ELS tunnustab liikumist Loomade Nimel aukirjaga.

Aasta kõige loomavaenulikumaks avalikuks teoks valiti juulis avalikkust šokeerinud juhtumid piinatud kajakapoegadest. Tallinnas valas poistekamp linnu bensiiniga üle ning süütas põlema. Viljandis piinasid neli 4-8aastast last kajakapoega ja süütasid ta põlema.

“On hea meel, et hääletanud inimesed peavad oluliseks püüdlust avalikustada karusloomade olukorda farmides ja lõpetada sedalaadi metsloomade pidamine. Lugupidamist ja tänu väärivad lisaks liikumisele Loomade Nimel ka teised loomasõbraliku teo kandidaadid - poisid, kes päästsid siili ja Eestimaa Loomakaitse Liidu roomajate ja eksootiliste loomade spetsialist Kadri Võrel,” ütles ELSi juhatuse liige Tania Selart. “Igal aastal on meil üsnagi keeruline kandidaate üles seada, sest eelkõige loomasõbralikuma teo kandidaatide valik on alati suur. Tahame siiralt tänada kõiki inimesi ja organisatsioone, kes tegutsevad loomade heaolu nimel,” nentis Selart.

2012. aastal valiti kõige loomasõbralikumaks teoks MTÜ Kasside Turvakodu hoogustunud tegevus. 2012. aasta loomavaenulikumaks avalikuks teoks sai võigas juhtum jalutusrihmaga ülespoodud koerast.