Asjaosalised kinnitasid, et klooster sulandub Beresje küla arhitektuuriga ühte, mis tähendab, et ei saa juttugi olla röögatu betoonmonstrumi kerkimisest iidse küla sissesõidutee äärde.

Koos kloostri tulekuga on möödapääsmatu ka kiriku ehitamine, mis on samuti märgilise tähendusega, kuna Mikitamäe vald on seni ainus Setomaa vald, kus oma pühakoda pole.