"Kannatajateks on inimesed. Probleemi ei lahenda ka ebaefektiivsesse süsteemi lihtsalt raha juurde kühveldamine või standardite kehtestamine, neid lihtsalt ei suudeta täita. Vaja on ikkagi struktuurseid muudatusi," rääkis Kiisler Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni, Tallinna ülikooli sotsiaaltöö instituudi ja sotsiaalministeeriumi korraldatud kongressil.

Minister tõi oma ettekandes välja, et täna puudub ligi pooltel omavalitsuste sotsiaaltöötajatest erialane haridus, ligi veerandil igasugune kõrgharidus ja 40 protsendil omavalitsustest ei ole ühtegi kõrgharidusega sotsiaaltöötajat.

„Lahenduseks on omavalitsuste võimekuse suurendamine ja ainuke mõistlik tee selleks on omavalitsusreformi läbiviimine. See loob eeldused kohalike probleemide lahendamiseks, kasvab võimekus elanikele kvaliteetsete teenuste tagamiseks ja siis sõltub juba väga palju sellest, kuidas kohapeal osatakse neid eeldusi ja võimekust ära kasutada,“ lisas regionaalminister.

Täna on Eestis 215 omavalitsust, enamikus neist elab vähem kui 2000 elanikku. Regionaalminister algatas möödunud sügisel omavalitsusreformi, mis näeb ette omavalitsuste vabatahtlikku koondumist väljakujunenud tõmbekeskuste ümber hiljemalt 2017. Aasta kohalikeks valimisteks. Turu-uuringute AS poolt läbi viidud küsitluse tulemusel toetab sellist reformi 45 protsenti elanikkonnast.