Ise asja üle arutamiseks koliski osa kodanikke nüüd internetti, et avalikustada teavet, mida Rail Balticu ametlikult leheküljelt ei leia.

“Üritame luua asjatundjate abil tegelikku pilti,” räägib Ots.