Samas ei peeta õigeks, et põhjalikult uurimata eelistatakse looduskaitselisi huvisid elanike kodudest ja põllumaadest ülesõitmisele.

Eelistatud trassivariant kulgeb läbi Pärnu linna, kus takistuseks võib saada Raeküla männik, mis on Natura ala.

"Loodus ei ole lõpuks asi iseeneses, loodus on inimese enda teenistuses. Kui inimese jaoks on oluline see, et sealt kulgeks korralik kaasaegne kiirraudtee, siis ilmselgelt tuleb teatud järeleandmisi ka looduskaitse osas teha," lausus Pärnu linnapea Toomas Kivimägi.