1970. aastatel paljud külad liideti ja vanad külanimed kadusid. Igapäevaelus olid nad siiski kasutusele ja on käibel tänini, kirjutab Lääne Elu.

Lihula valla külanimede ennistamine oli pikk protsess, mille eeltöö algas juba viis aastat tagasi. Ettevõtmise algatajad olid Nurme, Peanse, Keemu, Seira, Rootsi, Vanamõisa, Aruküla jt külade elanikud.