Kindlasti on see suhtarv mullu veelgi kahanenud. Riigikontrolli luubi alla sattunud omavalitsustes tehti üldse ilma välisraha abita vaid 15% suurematest investeeringutest.