Mul endal ei ole selget mälupilti, et mind oleks kiusatud. Tõenäoliselt olin passiivne pealtvaataja, sest kindlasti esines kiusamist ka meie koolis. Siinkohal on tähtis rõhutada sõna “passiivne”. Programm “Kiusamisest vabaks” keskendubki tervele laste rühmale, kus iga viimane kui üks – kaasa arvatud õpetajad ja lapsevanemad – kannab vastutust rühma heaolu eest. Just seetõttu ei puutugi “Kiusamisest vabaks” ainuüksi kiusajasse ja tema ohvrisse. Programm annab igale lapsele rühmas empaatiat ning julgust üksteise eest välja astuda, kui kellelegi neist liiga tehakse.

Kui palju olete näinud, et teie laste koolis või lasteaias esineb kiusamist?

Õnneks ei ole me oma laste koolis ega lasteaias kiusamist täheldanud. Sellegipoolest räägime neile sellest, mida tähendab olla hea sõber ja kui tähtis on teisi mõista ja neid omaks võtta, olgu nad nii eripalgelised kui tahes. Ja muidugi peame meeles, et meil kui vanematel tuleb oma lastele head eeskuju anda.

MTÜ Lastekaitse Liidu esindajate ning samuti lasteaiaõpetajate sõnul on tagasiside „Kiusamisest vaba lasteaia“ projekti kohta Eesti lasteaedades ainult positiivne. Mis te arvate, kas ning millal võime pikemas perspektiivis jõuda sinnani, et kiusamine Eesti lasteaedades ei oleks enam probleem?

Küsimusele, kas kiusamisest oleks võimalik täiesti lahti saada, on raske vastata. Kuid ma olen veendunud, et me saame teha palju selle leevendamiseks – kui sellest avameelselt räägime, kui ennetavaid meetmeid rakendame ja kui selliseid tõhusaid vahendeid kasutame nagu “Kiusamisest vabaks”.

Kuidas on teie arvates projektil „Kiusamisest vaba lasteaed“ Eestis?

Teil Eestis on saavutatud niisama häid tulemusi kui meil Taanis. Nii et olen meie senise koostöö tulemustega äärmiselt rahul.

Millele pöörate eelkõige Tallinna Suitsupääsupesa lasteaia külastamisel tähelepanu?

Iga kord, kui ma mõnd kooli või lasteaeda külastan, sooviksin ma näha, kuidas lapsed programmi “Kiusamisest vabaks” tegevusvõimalusi kasutavad ja nendega töötavad. See käib ka meie tänase külaskäigu kohta. Lõppude lõpuks on meie ettevõtmine ju mõeldud laste jaoks – et luua neile keskkond, kus nad saaksid rõõmsalt kasvada ja end turvaliselt iseendana tunda.