Varem oli eelmine volikogu teinud otsuse, mis sättinuks asjad hoopis vastupidi: mõlemad koolid muutunuks küll põhikooliks, aga vene lapsed hakanuks eesti kooli hoones õppima.