Eesti ajaloost on tuntud nn Suure Peetri ja Väikse Peetri juhtum. Allikate kohaselt olid mõlemad tublid töömehed ning raiusid puid et pea suitses otsas.

Lõuna ajal tegi Suur Peeter töökaaslasele ettepaneku alustada söömist tolle leivakotist. Seda tehtigi ühel meelel ning kõikide demokraatiareeglite kohaselt.