Oma selgitustes maavalitsusele märkis lennufirma, et 6,5 lendu jäi ära tehnilistel põhjustel ja üks lendudest tühistati ilmastikust tingitud põhjusel. Ka läbi Kärdla lennati Aviesi kinnitusel tehnilistel põhjustel.

Lisaks neile kordadele ei järgitud graafikut, nagu mainitud, 17 korral – märtsis kümnel, aprillis kahel ja mais viiel korral. 45-minutiline hilinemine oli seejuures lühim. Väljalend on hilinenud ka nt 120 minutit. Kuressaare lennujaama andmeil hilines vaid kaks reisi kehva ilma tõttu, ülejäänud kordadel olid graafiku muudatuste põhjusteks ilmast mittesõltuvad asjaolud.

Tuginedes lennuliini teenindamise lepingus sätestatud trahvimisvõimalustele ja arvestades tõsiasja, et Avies on lepingut rikkunud aina tihedamini, määras Saare maavalitsus trahvisumma 11 162,4 eurot. See summa peetakse kinni Aviesile makstavast juunikuu riiklikust toetusest.

Saare maavalitsuse arendusnõunik Karl Tiitson selgitas, et Aviesil oli küll ka võimalus korraldus 30 päeva jooksul kohtus vaidlustada, kuid seda lennufirma ei teinud. Seega pidas Saare maavalitsus eelmise trahvisumma Aviesile makstavast toetusest kinni.