Lisaks leidis volikogu, et läbitav ala on tundliku veerežiimiga ning kavandatav trassivariant jääb Tuhala Nõiakaevust vaid 3 kilomeetri kaugusele, seades Nõiakaevu ohtu.

Volikogu otsuses seisab ka arvamus, et Rail Baltic raudtee ehitamine trassile 13C ja 13B-II häirib ja lõhub väljakujunenud asustusstruktuuri, lahutades Kose valla kaheks eraldi funktsioneerivaks osaks.