Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep ütles, et sellise plaani suhtes ollakse volikogus eitaval seisukohal. Põhjuseks toodi eelkõige visuaalset reostust ja seda, et kapital pargi rajamiseks tuleb väljastpoolt Eestit ja ka kasum läheb pärast välja.

“Planeeringus pole selgelt välja toodud, kuidas hakkab toimima laevaliiklus,” sõnas Mõtlep. Istungil arutleti sellegi üle, mis saab pargist siis, kui tuulikute “eluiga” lõpeb. Kas ja kuidas toimub tuulegeneraatorite vahetus, selle kõige kohta puudub teave. Äritaotlus on esitatud, aga küsimusi on jätkuvalt palju, märkis Mõtlep.

Baltic Blue Energy juht Endel Šiff tõdes, et tegu on pikaajalise protsessiga ja huvide konflikt on selliste äriplaanide juures paratamatu.