„Maavanema puhul on eeskätt olulised isikuomadused ja tahe olla kodukoha mootoriks - võime ereda leegina sulle etteantud aja jooksul põleda. Pean lugu ametiaja lõpetanud Einar Vallbaumist, kes oli maakonnale hea müügimees. Minu arusaamist mööda on maavanem riigi kohaloleku garantii, stabiilsuse tagaja ja inimene, kelle põhiülesanne on pakkuda tuge valla- ja linnajuhtidele kohaliku arengu tagamiseks,“ märkis maavanema kandidaat Marko Torm.

Tormi sõnul soovib ta enam julgustada avaliku - ja erasektori partnerluses läbiviidavaid algatusi. „Väga oluline on märgata ja tunnustada ka ettevõtjaid, kes piirkonna elujõule tegeliku aluse panevad. Samuti pean tähtsaks turismi- ja kultuurivaldkondade tõhusamat sidumist teenindussektori elavdamiseks,“ ütles Torm, kellel on töökogemus nii era- kui avaliku sektorist.

Marko Torm on lõpetanud Sisekaitseakadeemia kohtueelse uurijana, tal on magistrikraad riigiteaduste erialalt Tallinna Ülikoolist ja ta on täiendanud ennast nii Tartu Ülikoolis kui Helsingi Ülikoolis ja riigikontrolli ametites Taanis, Islandil ja Soomes. Torm on töötanud Rakvere linna sisekontrolörina ja abilinnapeana ning alates 2013. aastast Rakvere linnavolikogu esimehena. Ta on mitmete maakondlike liikumissarjade ja tervisespordisündmuste, sh Rakvere Ööjooksu, ellukutsuja.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid