Ametlikult on Ukrainas registreeritud enam kui 300000 sisepagulast, kuid mitteametlikel hinnangutel võib nende arv olla kordades suurem. “Suur osa konfliktipiirkondadest põgenenud inimestest on paigutatud ühiselamutesse, spordilaagritesse ja suvilatesse, kus pahatihti puudub küte, soe vesi ja korralikud söögitegemise võimalused. Eriti murettekitav on olukord talve peatse tuleku tõttu. Puudu on muuhulgas toidust, ravimitest ning soojadest riietest ja tekkidest.”

Ühiskampaania koordinaatori Eero Jansoni sõnul näib Eesti ühiskonnas olevat tugev tahe midagi Ukraina heaks ära teha. “Ukraina inimeste jaoks on tegemist täna ajaloo ühe raskeima hetkega, kus peamisteks kannatajateks on naised, lapsed ja vanurid. Eesti riik ja ühiskond on suuteline neid kõige nõrgemaid aitama ja koos heade inimeste abiga soovimegi Ukraina inimesi toetada.”

Kampaanialehel www.ukrainaheaks.ee saavad inimesed toetada kolme erinevat projekti ning jälgida nende teokssaamist.

MTÜ Eesti Pagulasabi suunab kogutud vahendid Zaporižžja oblastisse, mis on Donetski vahetu läheduse tõttu üks suuremaid sisepõgenike sihtkohti. Kõige enam on puudust toidust, hügieenitarvikutest, ravimitest ja soojadest riietest, samuti aidatakse majutuskohtade elamiskõlblikuks tegemisega. Abi andmist koordineeritakse otse kohapeal, koostöös kohalike omavalitsuste ja ühingutega.

MTÜ Mondo kogub annetusi Luhanski piirkonna elanikele toidupakkide ja Stšastje ja Popasna haiglatele ravimite soetamiseks. MTÜ Mondo kohapealseks partneriks on piirkonda hästi tundev kodanikealgatus Vostok SOS.

MTÜ Ukraina Kultuurikeskuse kogutud annetusraha läheb kannatanutele meditsiinilise abi tagamiseks ja nende perede toetamiseks. Kannatanuid aidatakse muuhulgas korduvate operatsioonide rahastamise ja proteeside soetamisega. Abi antakse koostöös kohapealse Eesti saatkonna ja mitmete kohalike ühingutega.

Kampaania kestab kogu oktoobrikuu ning hiljemalt novembris alustavad organisatsioonid Ukrainas abi andmisega. Jooksvalt jagatakse projektide käekäigu kohta infot kampaanialehel www.ukrainaheaks.ee ja Facebooki lehel www.facebook.com/ukrainaheaks.