“Novembrikuu küsitlustulemuste põhjal saab väita, et Eesti elanike seisukoht karusloomafarmide tegevuse suhtes pole muutunud - jätkuvalt on rohkem neid, kes sellist tegevust ei toeta,” kinnitas Loomuse projektijuht Kristina Mering. “Uuringu objektiivsust ja tulemuste legitiimsust näitab asjaolu, et samalaadne sõltmatu uuring, mis viidi läbi käesoleva aasta märtsis, andis sarnaseid tulemusi.”

Vastavalt märtsis uuringufirma Saar Poll OÜ poolt läbiviidud küsitlusele ei poolda 59 protsenti Eesti elanikkonnast metsloomade kasvatamist karusloomakasvandustes üksnes karusnaha saamise eesmärgil. Enamik Eesti inimesi (81 protsenti) leidis, et karusloomakasvanduste tegevus Eestis ei ole praegusel kujul õigustatud.

TNS Emori poolt ajavahemikus 19.-26.11.2014 läbi viidud näost-näkku üleriigilises elanikkonna küsitluses osales 553 inimest vanuses 15-75+ eluaastat.