Allkirja andnud tunnevad muret selle üle, et tuuleparki plaanitakse kohta, kus on head kalapüügipaigad. Samuti kardetakse turistide arvu vähenemist. “Meil käivad siin ju turistid, aga mis nad siis siia enam tulevad. Nad ei tule ju tuuleparki vaatama,” sõnas Kauber.

Mustjala vallavanem Kalle Kolter ütles, et küsimust arutatakse jaanuaris volikogus. Kolter, kes on samuti tuulepargi vastu, märkis, et ametlikult ei ole ükski riigiasutus vallavalitsust tuulepargi rajamise plaanidest teavitanud.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne Peetersoo ütles, et Saare maakonna mereala planeerimisega, sealhulgas mereparkide asukoha määramisega ei alustata enne 2016. aastat. Hiiu maakonna mereala planeering on aga vastu võetud ja avalik arutelugi välja kuulutatud.