“See oli nagu ilmutus, et nüüd ongi õige aeg mälestusmärk taastada, ja kindlasti oma endises asukohas,” ütleb Rannu Maanaiste Seltsi Laine ja mälestusmärgi taastamise algatusrühma esindaja Viive Vink.

Vink kinnitas, et ekspertide hinnangul on võimalik leitud tükid parandada. Skulptor Ekke Väli koostas vajalikud eskiisjoonised. Olemas on kõikide tööde teostajad ning neilt on võetud hinnapakkumised, mille alusel on koostatud taastamistööde eelarve. Kõik tööd kokku maksavad ligikaudu 20 000 eurot.

Taastamisele on lubanud õla alla panna Rannu vallavõimud ning abi loodetakse saada ka projektide kirjutamisest, kuid sellest hoolimata tuleb osa raha koguda korjan­dusega.

Mälestusmärgi taastamiseks saab annetusi teha Rannu Maanaiste Seltsi Laine arveldusarvele SEBs EE871010102010099009. Selgitusse tuleks kirjutada “Mälestusmärgi taastamine”.

Mälestusmärk loodetakse avada tänavu 23. augustil ehk samal kuupäeval mis aastal 1931.