Töövabastuse perioodi lõppedes vormistab arst elektroonilise töövõimetuslehe oma arvutis ja edastab selle haigekassa andmekogusse. Seejärel tuleks töötajal teavitada oma tööandjat, et haigusleht on lõpetatud ning andmed arstil riigiportaali sisestatud, et tööandja saaks hüvitise arvestamiseks vajaliku info süsteemi sisestada.

Kui tööandja on omalt poolt andmeid täiendanud, arvestab haigekassa maksu- ja tolliameti andmebaasist eelmise aasta tulude kohta laekuva info alusel väljamakstava hüvitise suuruse ning see kantakse töötaja arvelduskontole.

Hüvitis kantakse sellele pangakontole, mille inimene on haigekassale edastanud. Pärast töövõimetuslehe lõpetamist kontrollib iga töötaja, kas tema kontonumber on haigekassa andmebaasis olemas. Numbri olemasolu saab kontrollida nii haigekassa infotelefonil 16 363 kui ka riigiportaalis Eesti.ee.

Kui on soov konto andmeid muuta või saada töövõimetushüvitis mõnele teisele arvelduskontole, tuleb seda teha enne, kui tööandja andmed haigekassale esitab.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid