„Soovitame autojuhtidel tähelepanelikult auklikust teest hoiatavaid märke jälgida ja sobiv sõidukiirus valida. Löökaugust läbisõidu tagajärjel tekkinud kahjustused korvab kaskokindlustus. Ilma selleta jäävad kulud sõidukiomaniku kanda, juhul kui ei õnnestu pöörata nõuet teeomaniku vastu,“ selgitas Jaanus Tanne.

Tanne sõnul tuleb kindlustusvõtjal tasuda kaskokindlustuse lepingus määratletud omavastutus, mille hüvitamist saab nõuda ka tee omanikult.

„Kui kaskokindlustus puudub, tuleb hüvitise saamiseks pöörduda otse tee omaniku poole. Iga juhtumi korral on oluline, et kõik asjaolud oleksid täpselt dokumenteeritud ja fikseeritud,“ rõhutas Tanne.

Kuna tee omanikule nõude esitamise ja võimaliku hüvitise saamise vahele võivad jääda mõned kuud ning löökaugu tekitatud kahjud võivad halvimal juhul küündida mitme tuhande euroni on mõistlik omada riskide maandamiseks kaskokindlustust, märkis Tanne.Meelespea löökaugukahjustuse tekkimisel:

- Peata auto ja fikseeri kahju.
- Võimalusel tähista löökauk teistele liiklejatele, kasutades ohukolmnurka või muid käepäraseid vahendeid).
- Juhtunu jäädvustamiseks kutsu politsei: teeomanikule nõude esitamiseks on tarvilik fikseerida löökaugu sügavus, pikkus ja laius.
- Kui politsei ei saa tulla, siis fikseeri juhtunu tunnistaja juuresolekul.
- Sõiduki äraveo ning muud võimalikud kulud hüvitatakse vastavalt kindlustustingimustes sätestatud limiitidele. Keskmine sõiduki pukseerimise kulu Tallinna piires jääb alla 100 euro.