„Rakendame Eestis juba aastaid edukalt rahvusvahelist keskkonnamärgist Roheline Võti, mis annab teada, et majutusasutus toimetab keskkonnasäästlikult. EHE märgisega astume veel sammu edasi, sest see motiveerib ettevõtjaid lisaks keskkonnahoiule üksteisest eristuma. Ehk tegema mitte tingimata rohkem, vaid teistmoodi ja paremini,“ sõnas Mutso.
Eestis on aastaid räägitud viletsast ligipääsetavusest, ka turismis.

Näiteks EHE märgisega tunnustatud Soomaa ettevõtjad lõid aga ratastoolis liikujatele kombineeritud matka, mis koosneb kanuusõidust jõel ning kulgemisest soodes-metsades laudteedel, kaasas kohalikud giidid. „Samuti on EHE märgisega tunnustatud ettevõtete teene, et pärimus elab ja pakub rõõmu, mitte ei hääbu teatmeteostesse. Vastupidi, kes varjatuma ja väärtuslikuma aarde leiab, see edukam on,“ lisas Mutso.

Märgise andmist korraldavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja MTÜ Maaturism. EHE märgise andmist kaasrahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.