Juhul, kui töövõimetuspensionäril on väljatöötatud ja aegumata põhipuhkust, siis on tal seda õigus aegumistähtaja jooksul kasutada. Põhipuhkuse aegumist reguleerib TLS § 68 lõige 6, mille kohaselt aegub põhipuhkuse nõue ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse.

Kui töötaja ei kasutanud 2014. kalendriaastal ära talle seadusega ette nähtud seitset lisapuhkepäeva, siis on tal need õigus ära kasutada enne selle kalendriaasta lõppu. Antud juhul on töötajal sel aastal puhkamiseks 42 (35+7) kalendripäeva.

TLS § 66 lõike 1 kohaselt hüvitatakse puhkusetasu töövõimetuspensionäri põhipuhkuse 28 kalendripäeva ületav osa ehk 7 kalendripäeva tööandjale riigieelarvest.