Õppekava on välja töötatud koostöös sektori ettevõtetega, kelle hinnangul on tööturul metsatööstuse ja puidutehnoloogia keskastme spetsialistide järele suur nõudlus. „Kui 2012. aastal puidutehnoloogia vastuvõtt kutsekoolide rakenduskõrghariduses lõpetati, pöördusime haridus- ja teadusministeeriumi poole ettepanekuga leida võimalusi selle eriala õpetamise jätkumiseks,“ sõnas Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevdirektor Ott Otsman. „Kuna maaülikoolis on parim metsa- ja puidualane kompetents, siis on hea meel, et ministeerium otsustas Eesti Maaülikooli tulemuslepingut täiendada just puidutöötlemise tehnoloogia õppekava avamise osas.“

Bakalaureuseastme õppekavaga võrreldes suurem praktika maht annab tudengitele hea ülevaate tootmisettevõtte töökorraldusest, struktuurist ja juhtimisest ning oskused puidu ja puidupõhiste materjalide töötlemiseks ning viimistlemiseks. Lõpetanud võivad töötada puidutöötlemise ja mööblitootmise valdkonnas keskastme spetsialisti, puidutehnoloogi, konstruktori või projekteerijana. Võimalik on jätkata õpinguid magistrantuuris.

Õppetöösse kaasatakse Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur ja personal.