Majandite õitsenguajal ehitatud kolhoositemplite saatuse pärast on mures ka muinsuskaitsjad, kes asunud neid hooneid kaardistama − sooviga vähemalt osagi tunnistada ehitis­mälestiseks.
Koos sellest tulenevate nõuetega.