Üles jäi aga küsimus, kas kaardistada eelolevatel aastatel kõik pühapaigad või kõigest kolmandik.

Kahjulikud parandused

Pühapaikade ekspertnõukogus valmis arengukava juba mullu kevadel. Enne suve tehti sellesse kultuuriministeeriumi ja muinsuskaitseameti soovitud täpsustused ning dokument jäi ootama kinnitamist.

Aasta lõpus kirjutati kultuuriministeeriumis arengukava rakendusosa kokkuhoiu kaalutlustel hoopis ümber, kusjuures enam ei arvestatud ekspertnõukogu seisukohtadega.

Uus kava näeb ette asendada pühapaikade kaardistamine eeluuringutega. Nii väheneks arengukava maksumus kuni 50 korda ning tööga saaks ruttu ühele poole.