Tema sõnul sai Urvaste esikoha puhul määravaks kamajahu, mida külas toodetakse.

Kokku osales Võrumaal konkursil kuus küla kuuest omavalitsusest: lisaks Urvastele ja Haanja valla Plaani külale veel Voki küla (Vastseliina vald), Ostrova küla (Meremäe), Parksepa küla (Võru vald) ning Osula küla (Sõmerpalu vald).

Võrumaal pole varem sellist konkurssi korraldatud, aga kuivõrd tänavu on eesmärk olla vabariiklikul konkursil hästi esindatud, siis pandi külad omavahel võistlema.