Ta töötab Prantsuse põllumajanduse ja keskkonna uurimisega tegelevas instituudis IRSTEA, millel on üheksa allkeskust üle riigi. Temaga ühes osakonnas töötab 90 teadlast, kes uurivad põllumajanduslikke valglaid ning nitraatide ja pestitsiidide jõudmist põhjavette ning veekogudesse.