Miski looduses toimuv ei ole hea või halb, nagu see pole iseenesest ka ilus või inetu. Eetilised ja esteetilised väärtused puuduvad, ning eriti puudub tähendus ja eesmärk.