Kui kõigist muudest trükimaterjalidest (nt raamat, ajakiri jm) on inimestel õigus isiklikuks otstarbeks koopiaid teha, siis nootide puhul see nii ei ole. See aga tähendab, et muusikahuvilised ei tohi harjutamiseks ja õppimiseks noote paljundada. Taoline isiklikuks otstarbeks paljundamise mittelubamine on ebamõistlik ning piirab kasutajate õigusi, kinnitab Tallinna Keskraamatukogu teenindusdirektor Triinu Seppam.