Vabatahtlike Väravat eristab teistest vabatahtlikkuse teemalistest veebilehtedest see, et infot pakutakse erinevatele sihtrühmadele, sõltumata nende tegutsemisvaldkonnast või asukohast. Oleme võtnud eesmärgiks kajastada vabatahtlikkuse erinevaid aspekte ja näidata vabatahtliku tegevuse võimaluste mitmekülgsust.

Lisaks Värava esitlusele on võimalik kuulata ettevõtja Rasmus Raski mõtteid sellest, miks vabatahtlik tegevus tänases ühiskonnas nii oluline. Tuulike Mänd tutvustab Liikumise Kodukant poolt väljatöötatud uhiuut Vabatahtliku sõbra kvaliteedi märgise kontseptsiooni.

Vabatahtlike Väravat haldab Eesti Külaliikumine Kodukant, rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Siseministeerium.