Poliitikauuringute Keskuse Praxis rahvusvahelises koostöös tehtav uurimus näitab, et selliseid vanemaealisi, kellel on tahtmist ja võimekust ühiskonda panustada, leidub Eestis üksjagu, kuid kahjuks nende ühiskondliku aktiivsusega seonduv pilt tervikuna eriti rõõmustav ei ole.