Lisakohustusena peab ostja Tammuna piirivalvekordoni hooned kahe aasta jooksul taastama või lammutama. Suulise enampakkumise valmistab ette vallavalitsus.

Torgu vallavanem Tiit Põld ütles, et kompleksi vastu on huvi üles näidanud Kaitseliit plaaniga rajada sinna aegunud laskemoona kahjutuks tegemise või ümberlaadimistehas. Kuid nemad tahaksid selle saada tasuta. Valla huvi on aga kasutada saadud raha kogukonnamaja väljaehitamiseks ja Säärel asuva teenindushoone korrastamiseks.