Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi mereökosüsteemide juhtivteadur Henn Ojaveer ütles, et tegu on hariliku rändkrabiga, keda inglise keelest tuleva otsetõlke järgi kutsutakse ka mudakrabiks. Võõrliik leiti Soome vetest 2009. a ja Eesti vetest esimest korda 2011. a.