„Ka magistriastmes on Eesti Maaülikoolis sel aastal uus õppekava - maaettevõtete strateegiline arendamine. Uue õppekava eesmärgiks on suurendada maaettevõtete ja maapiirkondade ettevõtluskeskkonnaga seotud juhtide ja spetsialistide kohanemis- ja toimetulekuvõimet muutuva majanduskeskkonna tingimustega,“ lisas Aitsen.

Eelmisel aastal olid Eesti Maaülikoolis avalduste arvu poolest populaarseimad õppekavad maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, keskkonnakaitse, toiduainete tehnoloogia ja metsandus. Kõrgeim konkurss – 10,28 soovijat kohale – oli mullu toiduainete tehnoloogia õppekaval.

Sisseastumisavaldusi võetakse vastu nii sisseastumisportaali www.sais.ee kaudu kui Eesti Maaülikooli peahoones (tööpäeviti kell 9.00-15.00, Kreutzwaldi 1a, ruumis 104).