„Seekordses taotlusvoorus oli mitmeid projekte, mille tulemused saavad olema kõigile käega katsutavad ja silmaga nähtavad. Näiteks said toetust Tartu esinduspargi Toomemäe rekonstrueerimine, Pokumaa metsaõpperaja rajamine ning Alaveski loomapargi turvalisuse tõstmine. Kõik sellised ettevõtmised aitavad paremaks muuta meie kõigi elukeskkonda ning võimaldavad pakkuda mitmekülgseid ajaveetmise viise looduse keskel,“ ütles Taimo Aasma, kes juhib keskkonnaministeeriumis looduskaitse hindamisrühma tööd.

Samuti saab toetust SA Käsmu Meremuuseum, et teha Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduslik alusuuring „Rannakülade mälumaastikud”. Projekti raames kaardistatakse külakogukondade jaoks oluline elav pärimus - ajaloolis-kultuuriliselt olulised paigad ning nendega seotud lood ja ajalooline fotomaterjal, mis sisaldab ka piirkonna looduskasutuse ajalugu. Kuna projekti viib läbi kohalik kogukond, aitab see edendada ka kogukonnakeskset looduskaitset.

Perioodil 2004-2015 on riik KIKi keskkonnaprogrammist toetanud 1810 looduskaitseprojekti kokku 48,3 miljoni euroga.

Keskkonnaprogrammis hinnatakse taotlusi kahes etapis. Esimeses etapis hindab taotlusi KIK, misjärel suunatakse nõuetele vastavad taotlused sisuliseks hindamiseks keskkonnaministeeriumile. Seejärel edastatakse tulemused koos rahastamisettepanekuga KIKi nõukogule otsuse langetamiseks.