Birdlife teatel on lisaks kormoranipesadele hävitatud ka teiste lindude pesi.

Soomes on kormoran looduskaitse all ning tema pesitsuse häirimine ja tapmine on kuritegu, mis toob karistuseks kaasa trahvi. Ühe kormorani hävitamise kompensatsioon on 235 eurot, mis teeb Luvia valla hävitustöö maksumuseks enam kui 90 000 eurot.

Soomes on kormoranide populatsioon viimaste aastate jooksul drastiliselt vähenenud, loendatud on umbes 20 000 linnupaari. Eestis hinnatakse kormoranide asurkonna suuruseks 14 650 paari.

Nagu Eestiski, peavad Soome kalurid kormorane konkurentideks ja kalavarudele ohtlikuks. Kormorani päevane toiduvajadus on 350-500 g kala.