Koostöölepingu põhjal loovad maaülikool ja tehnikaülikool õppekavadesse näiteks erialaainete ühismoodulid ning arendatakse üksteise baasil valikmooduleid, samuti jagatakse ära spetsialiseerumised (näiteks maaülikoolis spetsialiseerutakse põllumajandustehnikale, autotehnikale, bioenergiatehnikale, töötlemistehnikale ning ergonoomikale, samas kui TTÜ spetsialiseerub tootearendusele, tootmistehnikale, transporditehnikale, mehhanotehnikale ja laevaehitusele, keskkonnatehnika valdkonnas jätkab maaülikool inseneriõpet veemajanduse alal, TTÜ tegeleb jällegi vee- ja kanalisatsioonivaldkonnaga).