2015.a esimesel poolaastal rahastati perearstiabi kokku 45,6 miljoni euro eest, mis on 4,6 miljonit eurot enam kui aasta varem. Kasvu põhjusteks on aasta algusest kasvanud perearsti teenuste piirhinnad – teise pereõe lisatasu, baasraha, pearaha ja tööajaväline lisatasu. Lisaks rahastatakse uue võimalusena perearstidele teraapiafondi kasutamine logopeedilistele ja psühholoogilistele teenustele suunamiseks. Alates 2015. aastast tõusis ka uuringufondi piirmäär kõigile perearstidele.

I poolaastal tasus haigekassa raviasutustele eriarstiabi ligi 1,7 miljoni ravijuhu eest 286 miljonit eurot. Inimeste arv, kellele osutatud teenuseid haigekassa I poolaastal rahastas, ei ole kasvanud.

Haigekassale esitatud aruannete alusel on 1. juuli seisuga eriarstiabi ravijärjekordadesse registreeritud kokku 183 tuhat vastuvõttu. Ravijärjekordadesse registreeritud vastuvõttude arv on kasvanud 15 tuhande võrra. Üle lubatud maksimaalse ooteaja järjekorras ootavate patsientide arv on vähenenud ning enam inimesi pääseb vastuvõtule lubatud ooteaja piires.

2015. aasta esimesel poolaastal toimus 72% haiglavõrgu arengukava haiglate esmastest plaanilistest ambulatoorsetest eriarstiabi vastuvõttudest ravijärjekorra lubatud maksimumpikkuse (kuni 42 kalendripäeva) jooksul.

Õendusabiteenuste osutamise eest tasus haigekassa esimesel poolaastal 14,6 miljonit eurot, sh on statsionaarse õendusabi teenuse rahastamine kasvanud 20% võrreldes 2014. aasta I poolaastaga. Samuti on 18% enam tehtud koduõenduse visiite. Tulemus on ootuspärane, kuna haigekassa eesmärk on parandada iseseisva õendusabi, eelkõige koduõendusteenuse ning statsionaarse õendusabi kättesaadavust.

Hambaravi teenuste eest tasus haigekassa 2015.a I poolaasta jooksul ligi 12 miljonit eurot. Soodusravimeid kompenseeriti 4 miljoni ravimiretsepti alusel ligi 56 miljoni euro ulatuses. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on ravimite rahastamine kasvanud ligikaudu 4%.

Ajutist töövõimetust hüvitati 65 miljoni euro eest, mis on 8,6 miljonit eurot enam kui eelmise aasta samal perioodil. Ajutise töövõimetuse hüvitiste suurenemise põhjuseks on suurem keskmine palk, töötavate kindlustatute arvu ja sünnituslehtede arvu kasv.