Sarnase toetuse sai kevadel ka Võru Instituut, kui Arto Aasa allkirjastatud käskkirjaga sai instituut 25 000 eurot, et arendada Vana-Võrumaa piirkonna ettevõtlikkust, suurendada tööhõivet ning säilitada sealset kultuuriomapära. Vana-Võrumaal on näiteks kavas Uma Meki toiduvõrgustiku arendamine, Võru linna loomeettevõtluse keskuse planeerimine, käsitöövaldkonna arendustegevused ja kultuuripärandi mainekujundus.