Minister lisas, et alates 2016. aastast tuuakse maaeluministeeriumisse üle mitmed regionaalprogrammid, samuti lisanduvad tegevused Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist 2015-2019.

Valitsus otsustas kujundada põllumajandusministeeriumi ümber maaeluministeeriumiks tänavu maikuus.

Ministeeriumi kontaktandmed jäävad samaks.