„Loomaaed pakub unikaalseid võimalusi fundamentaalsete ja rakendusuuringute teostamiseks väga erinevates loodusega seotud valdkondades, on väga hea praktikabaas maaülikooli tudengitele ning suurepärane võimalus keskkonna ja loodushariduse hüppeliseks edendamiseks,” väljendas loomaaia direktor Mati Kaal.

Lepinguga näevad koostööpartnerid ette koostööd bioloogilise mitmekesisuse, loomaaianduse, liigikaitse ja loodushariduse, veterinaaria ja laboriuuringute ning keskkonnasäästliku majandamise valdkonnas, samuti korraldatakse ühiselt seminare ja konverentse ning koolitusi.

Lepingu allkirjastamine toimub kell 13.00 Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskuses.